قرمز شدن تیر در ایتبس؛ اصلاح ضریب سختی پیچشی تیرهای بتنی و رفع پیغام o/s

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 29 بهمن 1397

بررسی و رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس؛ آموزش گام به گام رفع مشکل قرمز شدن تیر در ایتبس با ضریب اصلاح سختی پیچشی تیر بتنی

برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://sbz.one/art49

دیدگاه کاربران
<