پخش خودکار بعدی

خلاصه والیبال شهرداری ورامین 3 - پیام خراسان 1

اسپرت اسپرت
52
نظرات کاربران
Boostanak -

داور با خوردن کردن اعصاب بازیکنان پیام در ست چهارم بازی رو برای ورامین درآورد

Boostanak -

گزارش هم خیلی جانبدارانه بود و به نفع تیم ورامین نمیدونم مگه بازی ملی که آقای کرده انقدر هوای تیم ورامین رو داره؟!