سیاره بهرام " مریخ "

سیگنال
منتشر شده در 10 آذر 1396

طبق تصاویر جدید دوربین تلسکوپیِ مدارگرد شناسایی بهرام، دلیل شکل گیری خطوط تیره سطح سیاره بهرام که تصور می شد آب باشد، شن های شناور هستند!

دیدگاه کاربران