برای محرومان...

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 08 بهمن 1401

جعفر رئیسیان زاده معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی با حضور در سامانه پاسخگویی 138 حرف های مردم را شنید تا به رسم دیگر مدیران آستان قدس رضوی از مطالبات و نکته های مخاطبان در برنامه های پیش روی مجموعه خود استفاده کند.

دیدگاه کاربران
<