دیرین دیرین - با یک اشاره

دیرین دیرین
منتشر شده در 25 خرداد 1401

وقتی یه خانوم از یه چیزی خیلی خیلی خیلی تعریف می‌کنه یعنی خیلی خیلی خیلی حواستون باشه به حرکت بعدی‌تون... از ما گفتن بود!

دیدگاه کاربران