سومین محموله کمک های بشر دوستانه ایران به مناطق زلزله زده شرق افغانستان

اخبار تماشایی
منتشر شده در 03 تیر 1401

ارسال سومین محموله کمک های بشر دوستانه جمهوری اسلامی به مناطق زلزله زده شرق افغا

دیدگاه کاربران