خشکه کاری، روش توسعه کشت برنج در مناطق کم آب

تماشا نیوز
منتشر شده در 16 مهر 1398

خشکه کاری، روش توسعه کشت برنج در مناطق کم آب

کشت برنج به روش خشکه کاری در مزارع لرستان علاوه بر کاهش مصرف آب راهکاري مناسب براي سودآوري کشاورزان است.

دیدگاه کاربران