زمان مناسب تعویض گله طیور و جایگزینی با پرنده جوان

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

یکی از مهم ترین سوال هایی که برای خیلی از پرورش دهندگان به وجود می آید این است که زمان مناسب تعویض گله کدام است اگر می خواهید که این نکته را بدانید این ویدئو را از دست ندهید.


آدرس ویدئو:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/319-taaviz.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران