ادیانی نماینده مجلس : دولت ناقض حقوق شهروندی در خصوص بنزین شد !؟

جذاب ترین
منتشر شده در 29 آبان 1398

صحبت های سید علی ادیانی در برنامه فرمول یک درمورد گرانی غافلگیر کننده بنزین

دیدگاه کاربران