نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و نحوه اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در Etabs

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 28 بهمن 1397

آموزش نحوه محاسبه بار معادل تیغه بندی و اعمال بار زنده و مرده تیغه بندی در etabs؛ محاسبه سربار معادل تیغه بندی با حل مثال و بررسی بارگذاری دیوار تیغه ای در دو حالت

برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:

https://sbz.one/art44

دیدگاه کاربران