گفت و گو با فیروز ابراهیمی-محسن رضوی

بفرمایید چای
منتشر شده در 14 اسفند 1398

می خواهیم فرهنگ کسب و کار و کار آفرینی در جامعه را تبیین کنیم

باید نام فعالان اقتصادی دیده شود تا باعث پشتکار شود.

دیدگاه کاربران