روش شکایت کیفری نفقه

موسسه حقوقی وداوری میثاق
منتشر شده در 04 آذر 1399

نفقه از جنبه ی حقوقی و کیفری قابل پیگیر ی میباشد در این پست جنبه ی کیفری و نحوه ی شکایت کیفری را بررسی میکنیم.

دیدگاه کاربران