تقلب در بوی عسل

عسل آهوتا
منتشر شده در 07 دی 1399

عسلی که شما هر روز می‌ خرید و در محصولات شیرینی ‌پزی ‌ها نیز مورد استفاده قرار می ‌گیرد عسل واقعی نیست. عسلی که روی کیسه ‌های غلات درباره آن نوشته شده است عسل واقعی نیست. تنها عسل واقعی که می ‌توانید خریدار کنید عسلی است که بر روی شیشه آن عبارت عسل خام درج شده باشد و البته از جای معتبری تهیه کرده باشید.


حتی عسل مصنوعی را نیز می ‌توان به عسل واقعی افزود. برخی می‌ گویند این مخلوط قند معکوس و عسل طبیعی کیفیت عسل را افزایش داده و مخصوصا باعث هضم راحت‌ تر آن می ‌شود.

دیدگاه کاربران