راز بقا - حمله گله گرگ های خاکستری به خرس قطبی

یوتیوب ایرانی
منتشر شده در 12 آبان 1399

راز بقا - حمله گله گرگ های خاکستری به خرس قطبی - Wolf Pack Takes on a Polar Bear - Wildlife

دیدگاه کاربران