"سفره احسان" تو

آستان قدس رضوی و حرم مطهر
منتشر شده در 24 شهریور 1401

یادگاری " کریم اهل بیت" است

که هیچ "دستی" را خالی نمی گذارد

شاید این روزها برادرت

میزبان زائران توست.

دیدگاه کاربران