پخش خودکار بعدی

همه برداشت ‌های سکانس جنجالی جوکر

ترنج ترنج
330

تاد فیلیپس: میلیون‌ها حالت از فیلم جوکر بر اساس کارهایی که خواکین فینیکس هربار متفاوت انجام میداد وجود دارد!

تاریخ انتشار 08 / 11 / 1398
دسته‌بندی فیلم
نظرات کاربران
کاریابی -

https://وکالت.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

کاریابی -

https://sayboon.com/