چرا مهدی تارتار فقط در تیم های بی پول کار می کند؟

ورزش تماشایی
منتشر شده در 23 بهمن 1398

گوشه ای از صحبت های مهدی تارتار سرمربی موفق تیم نفت مسجد سلیمان با سایت آنتن

دیدگاه کاربران