توصیه های آقای مستدام

سازمان اورژانس کشور (115)
منتشر شده در 18 خرداد 1398

قسمت هجدهم مجموعه طنز صوتی آقای مستدام

این قسمت توصیه های مستدام برای طرح ملی کنترل فشار خون

دیدگاه کاربران