خطیب زاده: تصمیمی درباره برگزاری نشست ایران و 1 4 در نیویورک اتخاذ نشده است

خبرگزاری تسنیم
منتشر شده در 28 شهریور 1400

خطیب زاده: تصمیمی درباره برگزاری نشست ایران و 1+4 در نیویورک اتخاذ نشده است

دیدگاه کاربران