صحبت‌های حسن یزدانی درباره مبارزه با دیوید تیلور آمریکایی در مسابقات جهانی

تماشا اسپرت
منتشر شده در 12 آذر 1400

فیلم کامل مصاحبه حسن یزدانی با اتحادیه جهانی کشتی

دیدگاه کاربران