تداوم وضع کرونایی موجود قابل تحمل نیست

اخبار تماشایی
منتشر شده در 16 مرداد 1400

تداوم وضع کرونایی موجود قابل تحمل نیست


رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از انفعال در نحوه مقابله با کرونا خارج شویم و رویکرد‌های فعالانه اتخاذ کنیم تصریح کرد: ضروری است که سازوکار‌های متناسب برای بسیج نیرو‌های داوطلب و نهاد‌های مردمی طراحی شود.

دیدگاه کاربران