آشپزی روستایی آذربایجان جدید خانم فرناز - نگه داری توت برای زمستان و پخت کیک شاتوتی

سرآشپز
منتشر شده در 14 خرداد 1403

آشپزی روستایی کامل در طبیعت آذربایجان - آشپزی خانم فرناز جدید :

نگه داری توت برای زمستان و پخت کیک شاتوتی

دیدگاه کاربران