آخرین قاب سید با مردم!

اخبار تماشایی
منتشر شده در 31 اردیبهشت 1403

ظهر دیروز در شرایطی که سفر به نقطه صفر مرزی برای مراسم افتتاح سد قیزقلعه‌سی بر روی رودخانه مرزی ارس و دیدار با علی‌اف تمام شده بود تعدادی زیادی از مردم محلی از رئیس‌جمهور درخواست گفت‌وگو دارند ‌و حاج آقا پس از اطلاع مانند همیشه با روی گشاده بجای ترک بی‌تفاوت محل کنار مردم رفتند و‌ به صحبت‌های آنها رسیدگی کردند و سپس سوار بر بالگرد شدند 


این فیلم آخرین قاب شهید جمهور است

دیدگاه کاربران