مخمل پاش/واترترانسفر/فانتاکروم

مخملی
منتشر شده در 16 مرداد 1399

دستگاه ابکاری فانتاکروم ایلیاکالر علی حاتمی


دستگاه مخمل پاش ایلیاکالر علی حاتمی


دستگاه هیدروگرافیک-واترترانسفر ایلیاکالر علی حاتمی


مواد مصرفی ابکاری فانتاکروم ایلیاکالر


پودر مخمل ترک و ایرانی ایلیاکالر


چسب مخمل ضد آب م معمولی ایلیاکالر


پترن-فیلم-برچسب هیدروگرافیک و اکتیویتور(محلول فعال کننده فیلم) 0216574663


تلفن های تماس با ما:


02156574663


09195642293


09362709033


09384086735


09195498568

دیدگاه کاربران