فیلمی جدید از نحوه بازداشت و به قتل رسیدن جورج فلوید

اقتصاد24
منتشر شده در 13 خرداد 1399

فیلم جدید از لحظه کتک زدن جرج فلوید داخل خودرو پلیس قبل از اینکه درک چاوین با قرار دادن پای خود روی گردنش جان او را بگیرد. طبق این فیلم یک پلیس کوتاه قد دست در جیب بیرون ایستاده و سایر نیروهای پلیس در حال کتک زدن فلوید داخل خودرو است.

دیدگاه کاربران