چگونه استرس ذهنی مان را کم کنیم؟

مهارتهای زندگی ویدا فلاح
منتشر شده در 12 مرداد 1399

به نظر شما ما چگونه می توانیم استرس خود را کم کنیم؟

در ادامه این ویدئو راهکارهایی برای کاهش استرس ذهنی برایتان ارائه دادیم.

دیدگاه کاربران