تلرانس گذاری هندسی و ابعادی | بسته آموزشی با تدریس مهندس یداله اخباری

کدافزار
منتشر شده در 05 شهریور 1399
  • GDT مخفف عبارت ( Geometric Dimensioning and Tolerancing ) که به معنی ابعاد و تلرانس گذاری هندسی است یک زبان مهندسی و استاندارد بین المللی در صنایع مختلف است.

هر شرکتی در هر کجای دنیا به دنبال یک هدف مشترک است که میزان خطاها و انحرافات قطعات تولیدی خود را کاهش دهد یا به عبارتی مطلق و کامل باشد که بتواند به یک قطعه باکیفیت و دارای کمترین انحراف برسد.


.... https://www.cadafzar.ir/cadafzar/624/film

دیدگاه کاربران