پخش خودکار بعدی

گل اول سپاهان به پدیده ( مهرداد محمدی )

ورزشی ترین ورزشی ترین
55
تاریخ انتشار 09 / 09 / 1397
دسته‌بندی ورزشی
نظرات کاربران
بنده خدا -

زاویه بسته؟؟؟؟؟؟!!!!!! خدا همه گزارشگرهای شهرستانی رو از جوگیری مصون بدارد!

تماشا -

فوق العاده

زاگرس من -

هو هو سپاهان‌ هو هو سپاهان‌ . مرررررررسی امیر خان