معرفی روانشناس دکتر فروغ محمد پور

clinicirani
منتشر شده در 09 مرداد 1398

فروغ محمد پور


دکتری تخصصی روانشناسی


عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره


دارای 15 ساله سابقه حرفه ای مشاوره و روان شناسی


فوبیاوسواساختلالات رفتاریمشاوره پیش از ازدواجخانواده درمانیفرزند پروریسکس تراپیافسردگی پس از زایمان


09122596497


09038050379

دیدگاه کاربران