آقا از مسیر زندگی و کارت لذت ببر وگرنه باختی

من پنهان
منتشر شده در 11 اسفند 1398

سلام

یکی از مهمترین مراحل #ICP #گام_هشتم_برنامه_اوج_گیری-فردی یعنی #لذت_بردن_ازمسیر_زندگی_و_کار می باشد . برای اینکه تعادل منطقی و احساسی خوبی ار #عملکرد و #زندگی خود داشته باشیم باید طوری کار و زندگی کرد که کمترین حسرت و افسوس را داشته باشیم .

سئوال : آیا به مسیر زندگی خود دقت کرده ایی و توانسته ایی از زیبایی های آن لذت ببری ؟

دیدگاه کاربران