نوبخت : آمادگی 2 هزار و 500 تخت بیمارستانی جدید برای بهره برداری

اخبار تماشایی
منتشر شده در 04 فروردین 1399

نوبخت : آمادگی 2 هزار و 500 تخت بیمارستانی جدید برای بهره برداری

دیدگاه کاربران