پخش خودکار بعدی

مهارت کنترل خشم و مشاوره مهار عصبانیت

مشاوره مشاوره

هیجان های اصلی که همه انسان ها در تمامی فرهنگ ها به طور ذاتی از آن برخوردارند شامل:


هیجان غم ترس نفرت شادی عشق و خشم است.


از این میان خشم خطرناک ترین هیجان است که به رفتار هایی منجر می شود که خسارات فراوانی به بار می آورد.


این هیجان پردردسر بیشتر در مقابل ناکامی در مقابل اهداف مان در وجود مان برانگیخته می شود


خشم علاوه بر اینکه در پاسخ به موانع بیرونی یا رفتار های نامناسب دیگران بر انگیخته می شود( مثلا تجربه ی خیانت توهین یا مورد تجاوز واقع شدن)


همچنین ممکن است ناشی از عوامل درونی مانند انتظارت نابجا از دیگران توقع و تفکر غیر منطقی نیز به وجود آید.

تاریخ انتشار 05 / 01 / 1399
دسته‌بندی علمی
نظرات کاربران
نظری برای نمایش وجود ندارد.