پسیفیکا پلاس | pacifica plus سم علف کش خارجی نابود کننده علف هرز مزارع گندم کشت زمستان

آریا سبز
منتشر شده در 26 شهریور 1399

برای نجات مزارع گندم کشت زمستان از شر انواع علف های هرز مانند علف سیاه تنها به سم علف کش پسیفیکا پلاس احتیاج دارید. این سم علف کش به صورت اختصاصی برای مزارع گندم زمستانه فرموله شده است درنتیجه در عین ریشه کنی علف هرز این مزارع به محصول آسیبی نمی رساند. برای تهیه سم فوق العاده موثر پسیفیکا پلاس با شماره 09146740450 یا 09149643764 تماس بگیرید. آریا سبز ارائه دهنده انواع آفت کش های زراعیwww.ariasabz.com  ارسال رایگان به سراسر ایران .

اجازه درج دیدگاه برای این ویدیو وجود ندارد.