کنایه روحانی به مجلس در جلسه هیئت دولت

اقتصاد24
منتشر شده در 19 آذر 1399

روحانی در جلسه هیئت دولت با کنایه به مجلس گفت : این بودجه اولین کار مشترک دولت و مجلس جدید است متاسفانه در این چند ماه ما نشده کار مشترک انجام بدهیم چون مجلس محترم لوایح ما را برده در اتاق بایگانی و سونامی طرح ها رو شروع کرده است.

دیدگاه کاربران