اتوهلد کولیوس

smartoption
منتشر شده در 09 شهریور 1399

اتو هلد در افزایش ایمنی و راحتی رانندگان تاثیر بسزایی دارد و باعث می شود تا راننده از ترمزهای متوالی بی نیاز شود. اتو هلد درواقع سیستم توسعه یافته ترمز پارک الکترونیکی بوده و بیشتر در خودروهای دنده اتومات به کار می رود. در خودروهای مجهز به سیستم اتو هلد کافی است دکمه اتو هلد را فشار دهید در این حالت با متوقف کردن خودرو دیگر نیازی به نگه داشتن پدال ترمز وجود ندارد و خودرو ثابت می ماند تا زمانی که شما مجدد پدال گاز را فشار دهید که با این کار ترمز ها به آرامی آزاد شده و خودرو شروع به حرکت می کند.

دیدگاه کاربران