هدیه یک میلیونی وزیر کار به کادر درمان !

خبر از ما
منتشر شده در 10 شهریور 1400

عبدالملکی: به همه 50 هزار نفر کادر درمان تامین اجتماعی هفته آینده یک میلیون تومان پرداخت می‌شود

دیدگاه کاربران