ابراز احساسات اهالی تنگه ‎سرخ به رئیس جمهور

اخبار تماشایی
منتشر شده در 09 مهر 1400

وقتی ابراز احساسات اهالی تنگه ‎سرخ خودروی رئیس جمهور را متوقف می‎کند

دیدگاه کاربران