بوران وحشتناک ایران در سال 1350 که در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید!!!

شگفتانه
منتشر شده در 03 آذر 1400
دیدگاه کاربران