مراسم متفاوت حج به دلیل کرونا

به سوی نور
منتشر شده در 08 مرداد 1399

به دلیل شیوع کرونا عربستان سعودی حج امسال را با تعداد بسیار محدود و از تابعیت‌های مختلفی که تنها در عربستان حضور دارند برگزار می‌کند

دیدگاه کاربران