روغن موتور تقلبی نخرید

تاپیک کالا
منتشر شده در 30 مرداد 1399

روغن موتور پس از بنزین دومین ماده


 پرمصرف و حیاتی خودرو بوده و از طرف دیگر نیز از جمله اقلام مصرفی است که حاشیه سود بسیار زیادی برای متقلبان دارد.

دیدگاه کاربران