بارگذاری دیوار و بررسی دیتایل بارگذاری انواع دیوارهای پیرامونی ساختمان

رسانه مهندسی عمران سبز سازه
منتشر شده در 15 مهر 1398

آموزش بارگذاری دیوار و بررسی دیتیل بارگذاری انواع دیوارهای پیرامونی ساختمان و اجرا و اثر آنها بر سازه


برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:


https://sbz.one/apr35

دیدگاه کاربران