جوجه های تازه هچ شده بوقلمون در سالن انتظار جهت قرار گرفتن در کارتن و انتقال به مزارع پرورش

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398
دیدگاه کاربران