کیانو ریوز با نامزد 46 ساله همه رو غافلگیر کرد!

حاشیه
منتشر شده در 16 آبان 1398

جان ویک سینمای هالیوود در مراسم LACMA دست در دست دوست دختر خود ظاهر شد. الکساندرا گرنت هنرمند 46 ساله ای است که چون با معیارهای هالیوودی همخوانی نداره حسابی حاشیه ساز شده.


کیانو ریوز در حال حاضر 55 سال دارد بعد از سال ها تنهایی با الکساندرا گرنت دیده شده. گفته می شود دوست دختر جدید کیانو ریوز سال ها است که با او دوست و همکار است و نحوه آشنایی کیانو ریوز و الکساندرا گرنت به سال 2011 بر می گردد. آن ها از سال 2011 روی کتاب Ode to Happiness نوشته کیانو ریوز کار می کرده اند و در سال 2016 کتابی را به نام Shadows با کمک هم منتشر کردند که تصاویر آن را گرنت تهیه کرده بود.در حال حاضر 55 سال دارد بعد از سال ها با الکساندرا گرنت دیده شده. گفته می شود دوست دختر جدید کیانو ریوز سال ها است که با او دوست و همکار است و نحوه آشنایی کیانو ریوز و الکساندرا گرنت به سال 2011 بر می گردد. آن ها از سال 2011 روی کتاب Ode to Happiness نوشته کیانو ریوز کار می کرده اند و در سال 2016 کتابی را به نام Shadowsبا کمک هم منتشر کردند که تصاویر آن را گرنت تهیه کرده بود. در حال حاضر 55 سال دارد بعد از سال ها الکساندرا گرنت دیده شده. گفته می شود دوست دختر جدید کیانو ریوز سال ها است که با او دوست و همکار است و نحوه آشنایی کیانو ریوز و الکساندرا گرنت به سال 2011 بر می گردد. آن ها از سال 2011 روی کتاب Ode to Happiness نوشته کیانو ریوز کار می کرده اند و در سال 2016 کتابی را به نام Shadows با کمک هم منتشر کردند که تصاویر آن را گرنت تهیه کرده بود

دیدگاه کاربران