نظر پیشکسوتان پرسپولیس درمورد عملکرد گرشاسبی

مصطفی لامعی
منتشر شده در 20 مرداد 1397

صحبت های مثبت و منفی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس درمورد گرشاسبی؛ ما را در basport.ir دنبال کنید.

دیدگاه کاربران