همسر خلبان اوکراینی : از او خواهش کردم پرواز نکند

صبا
منتشر شده در 22 دی 1398

صحبت های همسر خلبان اوکراینی که در سانحه هوایی جان باخت


از او خواهش کردم پرواز نکند نگران بودم

دیدگاه کاربران