لاستیک سازی

صنایع لاستیکی کربن بسپار اسپادانا

لاستیک سازی کربن بسپاراسپادانا با استفاده پیشرفته ترین تکنولوزی های روز دنیا توانسته سهم بسیار بزرگی در صنایع لاستیک سازی کشور بردارد.

دیدگاه کاربران