تست سل فری دی ان آ - برند وریفای

آزمایشگاه پارسه
منتشر شده در 07 اسفند 1397

این تست نوعی غربالگریست که با دقت 99 درصد و ویژگی 99 درصد برای خانمهای بارداریکه سنشان بالاتر از 35 سال است به جای غربالگریهای عادی توصیه می شود و نیز برای کسانیکه از انجام آمنیوسنتز واهمه دارند. این تست از هفته 10 بارداری در آزمایشگاه پارسه پذیرش و به مرکز ایلومینا در انگلستان و امریکا ارسال می شود. جواب طی دو هفته آماده می شود.

دیدگاه کاربران