جلسه 46 فیزیک یازدهم-میدان الکتریکی 16 تست ریاضی خ 98-مدرس محمد پوررضا

همیار فیزیک
منتشر شده در 17 آبان 1398

برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:


www.hamyarphysic.ir 


آموزش مبحث "میدان الکتریکی 16 تست ریاضی خ 98" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.

دیدگاه کاربران