در چه شرایطی دان آماده بخریم و در چه شرایطی خودمون دان مان را تولید کنیم؟

تیم تحقیقاتی مینی سالن
منتشر شده در 11 مهر 1398

اگر خودتان نمی دانید که چطور جیره تولید کنید و یا از روش های سنتی استفاده می کنید بهتر است که این کار را انجام ندید و از جیره آماده استفاده کنید. در این ویدئو به این سوال بیشتر توضیح داده شده است و شما می توانید با مشاده آن تصمیم درستی را اتخاذ کنید


آدرس:


https://minisalon.ir/film/filmbughalamun/397-dan.html


منبع:


تیم تحقیقاتی مینی سالن

دیدگاه کاربران