سخنی کوتاه از مهندس امیر محسن صابر ماهانی

آرچ آرت
منتشر شده در 18 مهر 1398

در ویدئو قبلی ما با شما درباره بازه زمانی کوتاه صحبت کردیم ، تا چگونه بتوانید وارد بازار کار شوید و چه شغلی می تواند برای شما درآمد داشته باشد. در این ویدئو قصد داریم در مورد بازه های زمانی بلند صحبت کنیم ، زمانی که صحبت از بازه زمانی بلند می کنیم یعنی یک برنامه ریزی مشخص و یک بازه زمانی 5 ، 6 و یا 7 ساله اگر چنین برنامه ریزی برای خود در نظر گرفته اید قطعا وارد شدن در حیطه طراحی در صورتی که یک آدم سخت کوش و قوی باشی ، می تواند برای شما درآمد بسیار بالایی را ایجاد کند.

دیدگاه کاربران